Diensten

  • PARTICULIERE VERZEKERINGEN

  • ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

Van Heugten Verzekerd. ‘Heel zeker' is onze slogan. Maar voordat wij kunnen verzekeren willen wij u graag beter leren kennen. Wat is uw situatie en wat zijn uw doelstellingen en uw wensen? Welke verzekeringen of producten heeft u al afgesloten en bent u bekend met de risico's die u, uw bedrijf en uw medewerkers lopen? Kunt u deze risico's voor eigen rekening nemen als er zich een schade voordoet of kiest u ervoor om deze te verzekeren?

Van Heugten Verzekerd levert maatwerk nadat wij uw financiële situatie in beeld hebben gebracht. Dit doen wij op een open, heldere en een persoonlijke wijze waarbij u centraal staat en waar u zich prettig bij voelt. Wij maken afspraken en leggen voorstellen en plannen voor u vast. Van Heugten Verzekerd staat ook voor gemak en kwaliteit.
Onze relaties vertrouwen erop dat wij hun belangen naar eer en geweten behartigen.
Wij adviseren pro-actief, handelen adequaat en leveren u de beste service.

Graag verwijzen wij u ook naar onze Wegwijzer, hierin beschrijven wij op een heldere wijze onze dienstverlening.

Van Heugten Verzekerd staat ook voor continuïteit. Wij hechten hier grote waarde aan, en wij willen graag een langdurige, intensieve relatie met u opbouwen.
Daardoor kunt u erop vertrouwen dat wij tijdig inspelen op veranderingen in uw situatie, in de markt en in de wetgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende, verhelderende afspraak. De koffie staat klaar!

//www.vhv.nl/wp-content/uploads/2017/04/Layer-7-copy.png