Acute schade aan je huis voorkomen of beperken: bereddingskosten

Je bent als verzekerde verplicht om zelf actie te ondernemen wanneer zich een schade voordoet of dreigt voor te doen. Komen daar kosten bij kijken, dan kan het zijn dat de verzekeraar deze moet vergoeden. Is dit het geval, dan spreekt men over bereddingskosten.

Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat je als trotse bewoner van een huis liever geen schade wilt. Zie je echter dat er schade is ontstaan of zeer binnenkort dreigt te ontstaan (acute dreiging)? Dan moet je dus ingrijpen. Toch gebeurt dit vaak niet direct, omdat mensen vaak bang zijn dat deze kosten volledig voor eigen rekening zijn. Is de dreiging voor (meer) schade echter groot? Dan vergoedt de verzekeraar deze kosten.

Een goed voorbeeld hiervan is wanneer je ziet dat een waterleiding in huis gesprongen is. Je raadt het al: waterschade. Het is dus jouw verplichting om er direct voor te zorgen dat er niet nog meer schade ontstaat. De kosten die er komen kijken bij de reparatie en het verwijderen van het water, vallen onder bereddingskosten. Andere voorbeelden zijn het vernieuwen van blusmateriaal in huis nadat je eerder meer schade door brand hebt voorkomen door bijvoorbeeld de brandblusser leeg te spuiten en het laten verwijderen van een boom die dreigt om te vallen.

Bereddingspoging leidt tot meer schade

Het kan voorkomen dat een poging van jou om meer schade te voorkomen juist leidt tot schade. Een goed voorbeeld daarvan is het gebruik van een brandblusser om een brand te blussen. Juist door het gebruik van de blusser kun je ook schade toebrengen aan andere spullen. In dit geval is het echter het belangrijkste dat je voorkomen hebt dat de volledige woning in vlammen op gaat. De verzekeraar zal dan dus vaak ook de schade aan de meubels vergoeden. Onder de bereddingskosten valt echter alleen het vullen of vernieuwen van de brandblusser.

Ondanks dat het bij wet verplicht is om zelf schade te voorkomen of te beperken en voor de verzekeraar om bereddingskosten te vergoeden, kan het zijn dat de polisvoorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen. Kijk de polisvoorwaarden van je woonverzekeringen na om te zien wat er voor jou van toepassing is.