Strafzaken niet altijd gedekt door rechtsbijstand

Wanneer je je al dan niet opzettelijk schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een strafzaak die voor de rechter wordt beslecht. Toch betekent dit niet standaard dat juridische hulp wordt vergoed door jouw rechtsbijstandverzekering. Hoe dit precies zit, lees je in dit artikel.

Wat vooral van belang is, of er sprake is van opzet. Ben je namelijk opzettelijk betrokken bij een strafbaar feit, dan kun je geen aanspraak maken op je verzekering. Anders is het wanneer je wél (mogelijk) schuldig wordt bevonden aan een strafbaar feit, maar er geen opzet in het spel is. Denk daarbij aan het kopen van gestolen goederen of het veroorzaken van een aanrijding met letsel tot gevolg. In deze gevallen kan de rechtsbijstandverzekering soms wel aangesproken worden.

Is er sprake van een ernstig strafbaar feit, zoals mishandeling of diefstal, dan krijg je doorgaans een gratis advocaat toegewezen. Bij minder ernstige delicten is dit niet het geval. Daarbij moet je zelf zorgen voor een advocaat. Of deze vergoed wordt door de verzekering is zoals gezegd afhankelijk van opzet. Het kan soms zijn dat de verzekering niet uitkeert. Mocht later vrijspraak volgen, dan worden kosten vrijwel altijd alsnog vergoed.

Dekking

De dekking voor de rechtsbijstandverzekering is niet bij iedere verzekeraar hetzelfde. Daarom is het belangrijk om in jouw polisvoorwaarden te kijken hoe jij verzekerd bent. Een strafzaak schuilt soms immers in een klein hoekje; je hoeft daarvoor geen beduchte crimineel te zijn. Het is daarom raadzaam om je verzekering eens onder de loep te nemen en te kijken of er aanvullende modules wenselijk zijn, zodat je in de toekomst ook goed verzekerd bent voor juridische hulp bij bijvoorbeeld verkeers- en werkgerelateerde strafzaken.

Heb je überhaupt nog geen rechtsbijstandverzekering, dan is het slim om dit ook te overwegen. Heb je eenmaal juridische hulp nodig, maar heb je nog geen rechtsbijstandverzekering? Dan is het immers al te laat. Je kunt namelijk geen aanspraak maken op de verzekering wanneer je deze pas afsluit wanneer het conflict zich al heeft aangediend.