Arbeidsongeschikt en pensioen opbouwen, kan dat wel?

Het is natuurlijk iets waar je nooit op hoopt, maar het is mogelijk dat je ooit te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid. Daarbij maakt een ziekte of de gevolgen van een ongeval het je onmogelijk om nog (volledig) te werken. Als je niet meer kunt werken, heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen voor jouw pensioenopbouw. Wij leggen je uit hoe dat zit.

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, verandert er niet direct iets aan je inkomen. Het eerste jaar blijft je inkomen zoals het was. Ben je in het tweede jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan zul je waarschijnlijk nog 70% van je inkomen ontvangen. Daarna vervalt je inkomen en heb je recht op een door de overheid verstrekte WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Kun je nog 20% werken, dan blijft dat deel van het inkomen natuurlijk bestaan en wordt dit aangevuld door de uitkering.

En het pensioen dan?

Ook wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent verklaard, gaat de opbouw van AOW door. Je bouwt daarentegen geen pensioen op over de WIA-uitkering die je ontvangt. Wel heb je via de pensioenuitvoerder mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering. Hoe dit precies geregeld is, verschilt per pensioenuitvoerder. Het is dus raadzaam om dit zelf te controleren bij jouw uitvoerder.

De pensioenopbouw gaat in principe wél door. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan zal dit voor het deel dat je nog wel werkt gedaan worden door jezelf en de werkgever. De rest van de premie wordt betaald door de pensioenuitvoerder. Dit laatste geldt ook wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent verklaard. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Je hoeft zelf dan niet meer de pensioenpremie te betalen.

Je bouwt dus wel degelijk nog pensioen op wanneer je arbeidsongeschikt bent verklaard, maar mogelijk is dit minder dan Persoon wat je initieel van plan was. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te kijken hoe jouw pensioen zich ontwikkelt