Belangrijk: heroverweer je zorgverzekering voor 31 december!

Op 12 november hebben alle zorgverzekeraars de premie van hun polissen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Nu ligt de bal bij jou als klant, want het is aan jou om te beslissen of je gaat overstappen of niet. Het is belangrijk om dit ieder jaar opnieuw serieus te overwegen. Een geslaagde overstap kan je zomaar flink wat geld besparen.

Op 12 november is de deadline om de premies te publiceren. Daarna heb jij als klant nog tot het einde van het jaar om je zorgverzekeraar te heroverwegen en eventueel over te stappen. In de praktijk zien we dat veel mensen dit pas in de laatste week van het jaar doen, soms zelfs letterlijk in de laatste seconden van het jaar. En niet zonder resultaat: jaarlijks stapt zo’n Minder Persoonlijk Relevante artikelen 6 tot 7 procent van de mensen over.

Maak er geen haastklus van

Het vergelijken van de zorgverzekeraars vraagt om aandacht. Het gaat immers wel om geld én de zorg die je misschien nu al of in de toekomst nodig hebt. Lukraak overstappen van zorgverzekeraar is dus een echte no-go, want je snijdt jezelf er vroeg of laat waarschijnlijk mee in de vingers. Begin dus op tijd met het vergelijken. Neem daarbij ook mee wat jouw huidige zorgbehoefte is en wat je het aankomende jaar verwacht aan zorg nodig te hebben. Zo krijg je een goed beeld van de dekking die jij nodig denkt te hebben.

Eigen risico

Voor veel mensen is het eigen risico een struikelblok. Niet vanwege het verplichte eigen risico, want daar ben je bij iedere zorgverzekeraar hoe dan ook aan gebonden. Toch heeft het eigen risico wel invloed op de maandelijkse premie van de basisverzekering. Dit heeft te maken met het vrijwillige deel van het eigen risico. Deze kun je als je verwacht weinig zorg nodig te hebben -verhogen. Heb je uiteindelijk toch meer zorg nodig dan je had ingeschat, dan moet je dus wel meer eigen risico betalen.