Vuurwerkschade opgelopen? Dit doet je verzekering!

Dit jaar mag men na twee jaar van vuurwerkverboden weer zelf vuurwerk afsteken op veel plaatsen. Je hoeft echter niet per se zelf vuurwerk af te steken om er vervelende gevolgen van te ondervinden. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen gebeuren dat je woning beschadigd raakt als gevolg van vuurwerk. Hoe dit afgehandeld wordt door de verzekering, hangt af van hoe de schade is veroorzaakt.

Schade door (illegaal) vuurwerk aan jouw woning als iemand van buiten (bijvoorbeeld met een vuurpijl) je woning beschadigt, keert de opstalverzekering normaal gesproken uit. Bij schade aan spullen in je woning keert een inboedelverzekering uit.

Dat ligt anders als er sprake is van illegaal vuurwerk. Als je te maken krijgt met schade aan je woning die is veroorzaakt door illegaal vuurwerk dat lag opgeslagen in je woning, zal de schade waarschijnlijk niet vergoed worden. Vanuit de woonhuis- en inboedelverzekering wordt de schade namelijk niet vergoed gezien als er sprake is van bewuste roekeloosheid’ of merkelijke schuld van een verzekerde’.

Als de buren ook hinder ondervinden van de schade die is ontstaan door het illegale vuurwerk, kunnen ze de veroorzaker aansprakelijk stellen. Degene die aansprakelijk is gesteld kan echter geen aanspraak maken op zijn aansprakelijkheidsverzekering, omdat er in zo’n geval sprake is van opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen. De schade dient zelf betaald te worden. De buren krijgen hun schade wél vergoed vanuit de woonhuis- en inboedelverzekering. De verzekeraar zal vervolgens de schade (proberen te) verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.